Úvod

Nedovolte žádným osobám, aby neoprávněně narušovali Vaše soukromí či ohrožovali Váš majetek. Díky elektronickému zabezpečovacímu systému a pultu centralizované ochrany nezůstane žádné narušení bez odezvy. Naši operátoři jsou stále v pozoru, zpracovávají a vyhodnocují veškeré informace, které jsou k nim pomocí systému nepřetržitě přenášeny. Monitorujeme nejen pohyb v areálu, ale například i teplotu a jiné provozní stavy. Jsme Vám k dispozici 24 hodin denně.

PCO přijímá signály neustále, nejen při poplachu.

Klient pro
vzdálenou
pomoc

logo teamviewer vstoupit

Web klient
pultu centrální
ochrany

logo klicplus vstoupit

Ostrý poplach

Požární poplach

Zakódování odkódování

Kontrola spojení

Servis

Sabotáž

Výpadek proudu

Videosignál

Provozní stavy